تو میروی

 

تو میروی و چلچله ها پر میکشند

تو میروی و ترانه ها، زنده بگور میشوند

تو میروی و آسمان غرق سیاهی میشود 

تو میروی و خانه ام پراز سکوت میشود

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 4 بازدید