به خاطر تو ....

بخاطر تو حاضرم خودرا نبینم تورا ببینم

بخاطر تو حاضرم هیچ چیز نبینم تنها عشق را ببینم

بخاطر تو حاضرم از انچه دارم و ندارم بگذرم و تنها تورا داشته باشم

بخاطر تو حاضرم سخترین امتحانهارا پس دهم اما مورد رضای تو باشم

بخاطر تو حاضرم غرور نداشته باشم و خاکسار تو باشم

بخاطر تو حاضرم اشک بریزم تا قلب صافی داشته باشم

بخاطر تو حاضرم منفور همه باشم اما مورد رضای تو باشم

بخاطر تو حاضرم .........

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 5 بازدید