حکمتها

آشنایی هایمان بی سبب نیست

بریدن هایمان نیز هم،

دیدارهایمان حکمتی است

جدایی هایمان حکمتی دیگر ،

قدرت محدود انسان، تنها باید بپذیرد و تفکرکند .

 

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 4 بازدید