رد پای تو

 

زمان زیادی است که رد پایت را کسی ندیده،

آنقدر که در یک نقطه ایستاده ای؛

حرکت کن ، قدم بردار.

بگذار هنوز هم هرجا میروم

نشانی از رد پای توباشد  .

 

شباهنگ

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید