اندرز

همانا آغاز پدید آمدن فتنه ها،پیروی خواهش های نفسانی است و نوآوری در حکم های آسمانی.

نوآوریهایی که کتاب خدا آن را نمی پذیرد و گروهی از گروه دیگر یاری خواهند تا برخلاف دین خدا ،اجرای آن را برعهده گیرد.

پس اگر باطل با حق در نیامیزد ،حقیقت جو آنرا شناسد و داند و اگر حق به باطل پوشیده نگردد ، دشمنان را مجال طعنه زدن نماند .

 

خطبه 50 /نهج البلاغه

امام علی (ع)

 

/ 0 نظر / 4 بازدید