علی،ولی بی چون و چرای من ....

 

 

 

                                                علی مراد من

علی سالار من

علی ولی بی چون و چرای من

چه کسی از تو شایسته تر بود برای جانشینی رسول؟

تویی که در همه حال یار و یاور پیامبرم بودی و حمایتت استوارتر میکرد ستون اسلام را...

تویی که علمت احاطه دارد برهرچیزی و عدلی داری موشکافانه که منشاء الهی دارد ،

تویی که در تمام جنگها در خط مقدم بودی و سینه سپر کردی در مقابل تمام مخالفان،

سخنها شنیدی و دشنامها و رنجها کشیدی و دردها که تنها نبی قدر دانست و زهرا..

تو دریایی که هرموجش هزار راز دارد و دشتی که گلهای وجودش عطر اگین به مکاشفات رموز الهی است ...

علی حجت تمام خوبیهای من

رهبرم درروزهای سخت و آسان زندگی

ولی برحق تویی

جانشین بی هیچ تردیدی برای رسول ،تو آموختیمان راه روشن زندگی را با هر کرده ات که براستی الگوی مطلقیست....انروز که پیامبر برگزیدگی تورا نیز اعلام نمود سیاه دلان کور دل تاب نیاوردند بازهم تورا سرور سالار ببینند اما بدان برای ما پیروانت تو همیشه سالاری هرچند حق را پایمال کردند و همیشه تو ولی بی چون و چرایی هرچند ولایت را نادیده گرفتند...

  "روزبرگزیدگی تو،ولی بی چون و چرای من مبارک"

                                                 

                                                  شباهنگ

 

برای این تصویر زیبا ازدوست عزیزآقای خسته، که زحمت کشیدند بسیار متشکرم .

/ 0 نظر / 4 بازدید