تو مثل..

 

تومثل رنگ زیبای خزونی رو برگها

تو مثل ذکر یه مومن رو لبهاش

تو مثل شاخه نوری بر سرسرو بلند 

تو مثل هوای رستن تو نگاه سرد خاکی

تو مثل ساقی شعری

تو مثل سنگ صبوری

تو مثل رنگین کمونی

تو مثل سقف کبودی

تو همه نهایت من

تو برایم خود عشقی

 

 

 

شباهنگ

 

/ 0 نظر / 5 بازدید