چند کوتاه نوشت 96

کدام در را باید زد
که یار بازش کند
که عشق....

:::

بوی تکرار اگر دهد
این پاییز هم
با باران
به فصل پنجمی
کوچ خواهم کرد..

:::

من از اتصال آشنازادی ِچشم های تو
پرتم
در حجم بزرگی از
تنهایی

:::

دستم به ردای شب برسد
ماه بر لبانم جوانه میزند
وشعر
طعم بوسه میگیرد..

:::

تو یک پنجره باز میکنی
وُ من
در فوران سیلاب ِتماشا
ویران میشم..

:::

بخت سبزت را
در دهانم بریز
درمن هزار بذر
درانتظار ِروییدن عشق ست
وهزار کلمه
در آستانه ی شکفتن..

:::

نیلوفرثانی
تابستان /پاییز 96

:::

/ 0 نظر / 68 بازدید