تبریک صمیمانه

یا مقلّـب القلـوب و الابصـار 

یـا مــدبــّر اللیـــل و النّهــــار 

یـا محـوّل الحـول و الاحــوال 

حول حالنـا الی احسن الحال

****

ید نوروز و سال نو مبارک باد"

*****

 

سال نو با هزاران دعا و آرزوی نیک آغاز شده است...

امیدوارم اگر عمری بود، در پایان این سال، بر خود ببالیم که بالندگی بیشتری نصیبمان شده است نه انکه شرمگین باشیم و برای دقایقی زیادی که گذشته اند بی ثمر،حسرت بخوریم.

*****

الهی روزهای عاشقیمان را در این سال بیش از هرسالی که گذشت مقدر بفرما.

آمین

 

 

 

 

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 5 بازدید