همزبان واقعی

 

چنان نگاهم میکنی انگار تمام احساس مرا درک میکنی

میگویی، بگو ، هرچه دلت میخواهد بگو من همه را گوش میدهم...

شاید کسانی باشند تنها به گفتن، بی هیچ ثمری جز تهی شدن ، آرام شوند و مشتاق باشند

اما مگر نمیدانی من سخن نگفتن را هزار بار به گفتن بی ثمر ترجیح میدهم

چه بگویم ،وقتی میدانم توهم نمیتوانی ذره از حرفهایم را بفهمی و آرامشم بخشی.

حتی اشتراک زبان با تویی که بیش از دیگران مرا میشناسی شاید تنها چند درصد ناقابل باشد .

پس چه انتظاری، برای داشتن یک همزبان و هم احساسی که حتی حضورش آرامش بخش باشد چه برسد به همکلامی......

ناراحت نشو،

من که تا کنون چنین کسی را نداشته ام  ....

اما بزرگترین گنج دنیایی میتواند وجود چنین کسی برای هرکسی باشد

حتی درک لحظه ای از آن حضور ناب غنیمتی است بی همتا.

 

"الهی ! نصیب گردان .."

 

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 24 بازدید