مرده ایم

مرده ایم

 از این روزهای ِبی حوصله ی دربند

از تشنگی های ِداغ خرمشهر

از خون های ماسیده

بر پیشانی ِآزادی

از رویش ِگم شده

در ازدحام تبر


نیلوفرثانی

تیر97

/ 0 نظر / 133 بازدید