فکرکن-درسهای زندگی

زندگی همیشه راحت و بر وفق مراد مانیست .اصلا این ذات زندگی است که بالا و پایین داشته باشد و بریک مدار نچرخد.شاید پایینی های زندگی برای این باشد قدر بالاییهایش را بیشتر بدانیم ،و سختی بکشیم تا راحتی ،لذت بیشتری برایمان داشته باشد .چرا فکرمیکنیم همیشه باید همه چیز خوب و راحت در زندگی ما باشد؟ خوب تلاش و پشتکار ما برای بدست آوردن یک زندگی آرام و راحت حتما لازم است اما خیلی از مسائل ،جدای از رفتار و اعمال ما در زندگی رخ میدهد که باعث تلخ و شیرین شدنش میشود.پس همیشه قدرت تحمل شرایط سخت رو در خود پرورش دهیم تا با برخورد با مشکلی از پا نیفتیم و دچار افسردگی و ناراحتی نشویم .یکی از این آمادگی سازیها فکر به شرایط خوب موجود در زندگیمان و اگر چنین نبود ، است.

فکرکنیم زندگی یه مبارزه است نه باید غافگیرش شویم و نه تسلیمش .باید برای بدست آوردن بهترین های زندگی تلاش و مبارزه کنیم .مبارزه بین خوبی ها و بدیها ....شکفتن و پژمردن...راحتی و سختی ....عشق و نفرت...دوستی و دشمنی .....نزدیکی و دوری و.....

زندگی هرچه هست نعمت زیبای الهی است پس قدرش بدانیم.

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 4 بازدید