ای فرزند آدم....

آی فرزند آدم...

کمی آهسته تر ، شتاب مکن...
زمین و زمان را برای تو آفریدم اما برای تاراج هر آنچه در آنها هست شتاب مکن....
در برابر بهره مندی از تمامی انچه برای رفاه تو آفریده ام از تو تنها یک چیز طلب کردم...
زیادت رفته است؟پس شتاب مکن
بنگر و تفکر کن ....

شاید عهدی را که نخستین روز با من بستی بیادت بیاید

ای فرزند آدم..
از چه فراموشکار شده ای ؟وقتی دل و جانت گواه میدهند همه چیز تو از من است و بسوی من باز میگردی..
بازهم هر دم فراموشم میکنی...

ای فرزند آدم...
سیاهی ها سزوار تونیست ......باز آی بسویم که روشنی چشیدنیست...

شباهنگ

 

/ 0 نظر / 4 بازدید