درسهای زندگی

 

بنام خدا

زمان یکی از چیزهاییست که بیشترین تاثیر را روی انسان دارد چقدر با گذر زمان تغییر پیش می آید

نه تنها درظاهر و افکار و در نوع رفتار بلکه در خوشی ها ،ناراحتی ها، لذتها و احساس های یک فرد نیز اثر میگذارد ....گویا از دوره ای به یک دوره دیگر قدم نهاده است ....انگار فردی دیگر میشود .....

درست است که با گذر زمان به تکامل فکری و رفتاری بیشتر نزدیک میشویم اما آنچه منشاء تمام اینهاست تجربیاتی ست که با گذر زمان پیدا کرده ایم. و تغییرات سیستمیکی بدن هم مزید بر علت است....

اما آنچه مهم است  این است که به تمامی این تغییرات دقت کنیم ودر هرمرحله ای که هستیم بتونیم از حس و شرایط اون مرحله بهترین استفاده رو ببریم و اجازه ندیدم زمان فرصت بهره مندی مارا بگیرد و دست خالی وارد مرحله بعد شویم ....

وقتی زمان مارابه سمت ثبات بیشتر احساسات و منطق و تغییرات کمتر رفتارها پیش میبرد ما فرصت داریم به مسائل، عمیقتر فکرکنیم و انعطاف بیشتری برای زندگی اجتماعی کسب کنیم اراده و اعتماد بیشتری برای انجام اهداف داریم در حالیکه ریسک کمتری رو انجام میدهیم و میخواهیم شناخت بیشتری از خود ودیگران بدست بیاوریم.

 اما باید بدانیم   آنچه از ما فردی موفق میسازد این است که بازی را به زمان نبازیم با او پیش برویم و اجازه غلبه اورا ندهیم و از نیروی خرد در رسیدن به هدفها استفاده کنیم تا میتوانیم بشناسیم و به همه آنچه جزیی از زندگی ماست فکرکنیم ...حتی به چیزهای ساده و بدیهی ...تغییر دیدگاه ما با گذرزمان مثل کتابیست که بارهربار خوندن  یک مطلب جدید برایمان آشکار میشود و اینست که زندگی را جذاب و پرهیجان میکند .....

 

 

شباهنگ

 

/ 0 نظر / 4 بازدید