تو نخواستی....

تو نخواستی
با دلم کمی صبوری کنی
از سر امید و خیر یه همزبونی بکنی
تو نخواستی
که برات حرفهای رنگی بزنم
تو رو با دل خودم یه جور و یک رنگ ببینم

شباهنگ

/ 0 نظر / 4 بازدید