چه شد

 

آنهمه حرف گفتیم ، چه شد؟

از هردر سخن راندیم، چه شد ؟

با عبور از مرز رویای نا باوری

راهمان هموار شد،اما چه شد؟

میتوانستیم بتازیم سوی نور

خواب خوش عشق را، تعبیر چه شد؟

 

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 4 بازدید