کوتاه نوشت

از شبانه هایم نپرس

لبریز از تنهاییست

روزهایم  آفتابی ندارد

همیشه ابریست

جانم آوازها دارد

اما ترانه هایم همه

حاکی از هجرو جداییست

ازمن مخواه سخن گویم

گرچه حرفها دارم

اما حرفهایم ،ناگفتنیست

بنشین دمی تا شعری بخوانیم

این التیام لحظه های سخت تنهاییست

 

شباهنگ

٢١:٣۴

 

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید