عتاب عشق

باید پا روی دل گذاشت

عشق تملک پذیر نیست

هرکجا باشد سر میزند و عتاب میکند

عشق رهایی میخواهد

غیر این باشد جان میدهد و تمام میشود.

 

شباهنگ

٢١:٠٠

/ 0 نظر / 8 بازدید