نیایش...

الهـی

بر تارک ما خاک خجالت نثار مکن و ما را به بلای خود گرفتار مکنالهـی

چون به تو بنگریم شاهیم و تاج بر سر وچون بخود نگریم خاکیم و از خاک کمتر

 

خواجه عبدالله انصاری

/ 0 نظر / 4 بازدید