عشق

 

 

عشق واقعی سبب پاکی بیشتر میشود و روشنی بیشتر.

عشق واقعی چنان با دل و روح عجین میشود که جدایی ناپذیر میگیردد.

عشق واقعی همیشه می درخشد چه در گل و لای باشد چه در زیبایی .

عشق واقعی جسارت میخواهد و شجاعت وبسیاری از مردم اهل ریسک کردن نیستند

توان جسارت ندارند .

عشق واقعی بینایی است و لی بسیاری قادر به دیدن نیستند برای همین ،هرگز عاشق نمیشوند .

عشق واقعی اطاعت است ولی بسیاری از اطاعت سرباز میزنند و همیشه میخواهند فرمان دهند .

عشق واقعی جاریست ،میرود و میرویاند. عشق واقعی همیشه در حال تکامل است چون قصد بزرگی دارد ،رسیدن به جایی که برای رسیدن به حضورش میبایست کامل بود ....

 

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 30 بازدید