شکیبایی

شکیبایی را چهارشاخه است:آرزو مند بودن ،و ترسیدن،وپارسایی و چشم امید داشتن.پس آنکه مشتاق بهشت بود،شهوت هارا از دل زدود،وآنکه از دوزخ ترسید ،از آنچه حرام است دوری گزید.و آنکه ناخواهان دنیا بود،مصیبتها بر وی آسان نمود،و آنکه مرگ را چشم  داشت،درکارهای خیر پای پیش گذاشت.

نهج البلاغه کلمات قصار/ حضرت علی(ع)

20:26

/ 0 نظر / 4 بازدید