بلندشو ،بایست

ازجا برخیز و بایست

همین الان

و روی پنجه هایت بلند شو

و دستانت را بالا ببر و بکش بسوی آسمان

تا آنجا که میتوانی.....

وقتی با یک خواستن کوچک اینقدر بالاتر میروی

پس اگر اراده کنی ،فکرکن ،تا کجا میتوانی بروی

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 14 بازدید