درسهای زندگی

بنام او

چندی پیش یکی از دوستان تجربه ای را شروع کرد که برای همگان منجمله خود من بسیار متعجب کننده بود چراکه از همان ابتدا ناهمگون و ناموفق بودن این ارتباط مشخص بود اما این دوست بی توجه علی رغم تمام توصیه ها ادامه داد تا عاقبت همان شد که پیش بینی میشد و شکستی سخت با ضربه ی روحی شدید حاصل این تجربه شد....

و زمانی که دوستمان از روزگار و تقدیر گله مند بود من فقط به او می نگریستم و فکر میکردم :

 

کاش ساده لوحی را اندکی کنار بگذاریم و حماقت های مدرن را .....

خودمان دست به کشتار تقدیر خود میزنیم....خودمان آغوش برای فریبکاری روزگار باز میکنیم...

خودمان فکر و اندیشه را در زرورقی میپچانیم و احساس پر آشوب را ،صرف تصمیم گیریهایمان سرلوحه قرار میدهیم .....

و بعد آه و افسوس از آنچه بر سرمان میآید بدنبال مقصر میگردیم غافل از اینکه ما خودمان دلیل تمام شکستهایمان هستیم ....و چون کبکانی سر در برف نمیبینیم عاقبتهای روشن را....

 آگاهی و دانایی و بصیرت؛ مسیر موفقیت و خوشبختی را هموار میکند.

پس از شکست های کاری، عاطفی، درسی و ....کمی هم به کنکاش خودمان بپردازیم ....و علت ناموفق بودنمان را کمی در خود بیابیم .....

بدانیم این قدمهایی که بر میداریم ممکن است مسیر مارا لبریز از اندوه و درد و خسران کند بجای آنکه مستقیم بسوی شادی و سعادت منهتی شود.

اندکی تنها اندکی چشمانمان را باز کنیم خطاهای ما همیشه اثرش تنها برای ما نیست ....

منطق را همیشه مورد توجه قرار دهیم و از احساس در جای خود بهره ببریم....

 

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 5 بازدید