رسم دنیا

 

بعد از آنهمه صحبتهای آشنایی

بعد از آنهمه مونسی تنهایی

بعد از آنهمه رازهای پنهانی

رسم مروت نیست که با دنیایی از گله ،

پشت کنی و بروی

نه رسم دنیا هم نیست که هرچه میکنیم

 به حساب دنیا بگذاریم

کاش دنیا مردانگی و عشق را بحساب ما بگذارد ....

 

شباهنگ

16:40

/ 0 نظر / 4 بازدید