...دل

مگر چه داریم جز دل

آتش افتاد همه در این دل

این آتش یا گلستان خواهد شد یا که خاکستر

باز هیچ نمیماند جز همان دل

شباهنگ

/ 0 نظر / 4 بازدید