چه باید کرد

گاهی دلم میخواد یک کاری بکنم

کمکی شاید هم یک دگرگونی

برای خودم و دیگران ..اما نمیدونم چکار باید بکنم

راههای زیادی رو در ذهنم پیدا میکنم و تعدادیشونو امتحان میکنم

اما باز اونی که میخوام نیست مثل تابلویی که نقاش میخواد یه چیزی بکشه که تو ذهنشه یا آهنگ ساز آهنگی رو که هی ریتمشو در فکرش میشنوه اما بعد حاصل اونی که میخواد نیست

نمیدونم شاید باید بازهم فکرکنم و راه جدیدی پیدا کنم

کاش میتونستم به کسانی که با خامی و بی تجربگی باعث تباهی خودشون میشوند بگم چقدر راهشون اشتباهه ،چقدر حماقت میکنند و چقدر ضربه های سختی ازاین بابت میخورند

چطور میشه کمکشون کرد ...؟؟؟وقتی حوصله نصیحت ندارند، وقت برای خوندن مطالب آگاهی دهنده رو ندارند ،گوش شنوا ندارند ،چشم دیدن هشدارها رو ندارند

باید بازهم فکرکنم

/ 0 نظر / 4 بازدید