بازگشت به اوج

 

بازگشت به اوج بالهایی برای پرواز میخواهد

بدنبال بالها در آسمان نگرد

به درون خود نگاه کن تو بالهای مورد نظرت رو در درونت داری

با آنها میتوانی از دلتنگی رها شوی

میتوانی به اوج پر بگیری

میتوانی به جایی بروی که تمام حس آرامش نصیبت میکند

ترس را اندکی کنار بگذار ،شجاعت را لمس کن...

بگذار بالهای درونت تورا به پرواز درآورد....به اوج ببرد ...چیزی لذت بخش تراز حس پرواز ،حس آرامش نیست ...

تجربه اش کن .....امروز ...همین الان.....

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 5 بازدید