دانی

دانی که دل کی خوش شود ؟

آنگاه که لبریز از عشق شود

دانی کی دل لبریز از عشق میشود ؟

آنگاه که تسلیم محض حق شود

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 4 بازدید