فاصله ها

از فاصله ها همیشه میرنجیدم

اما ،آنقدر فاصله ها را تجربه کردم

که امروز ،جزلاینفک زندگی منند.

حالا باهر فاصله، فقط ، دلم میگیرد ،همین .......

شباهنگ

/ 0 نظر / 4 بازدید