آزادی

سخن از شب پره های بی چراغ
در تصرف تاریکی نیست
سخن از زدودن لکه های آه
بر سینه سرخ های بی پناه نیست
سخن از دویدن پر شتاب وقت ست
بر پیکر زمان
که اگر نفس در بند بمیرد
عشق به آزادی نرسیده
فوران نفرت خواهد شد
و دیگر هیچ درختی
از تبر ،جان بدر نخواهد برد
وهیچ کودکی
عاشقانه نخواهد زیست ..

نیلوفرثانی
12 دی 96
/ 0 نظر / 102 بازدید