تنهایی

در جاده زندگی به پیش میرویم

روزهایی تنهاییم و روزهایی گمان میکنیم که همراهی داریم

اما در نهایت و حتی با داشتن همراهانی خوب باز حس تنهایی غالب بر تمامی

حسها برما چیره میشود ...

این حس تنهایی که از ازل با انسان بوده است رها شدنی نیست...

تنها آنزمان که احساس کنی از قیودهای جسم خاکی، رهایی و قدمی به ذات الهی نزدیکتر

اینهمه تنهایی این دنیا را

اما

چه کنیم ؟؟

 

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 4 بازدید