درسهای زندگی

گاهی با رویایی مشکلات ناراحت میشویم با خودمان میگوییم چرا از زمین و زمان برایمان میبارد .دست بهرکار میزنیم بد میاوریم و خرابکاری میشود و خلاصه از این داستانها....اما واقعا اگرکمی خوب فکرکنیم به نکات مثبت این مشکلات در عین سختی و آزارشون پی خواهیم برد . شاید همین سختی ها هستند که باعث میشوند در برابر مشکلات بزرگتر مقاومتر باشیم و حتی وقتی کار مهم و بزرگی رو شروع میکنیم زود جا نزنیم و با برخورد با یک مشکل از ادامه منصرف نشیم ...مشکلات در زندگی ماهم مثل تمامی حوادث دیگر اتفاقی نیستند و با حکمت و دلیلی رخ میدهند و مطمئنا برای ما جز خیر و خوبی نخواهد بود اگر به بزرگی و اقتدار خالقمان  ایمان داشته باشیم هرگز از مشکلات نخواهیم ترسید هرچند ممکن است بر حسب خستگی گله ای داشته باشیم اما در باطن همیشه یادمان بماند امید به او  عشق می آفریند که با هیچ چیز شکستنی نیست.

 

پ.ن: خالق : بنده عزیزسعی کن همان گله راهم به صفر برسانی،نیکو تر است .

         بنده : بروی چشم ، شماهم هوای مارا داشته باشید. بی زحمت.

/ 0 نظر / 4 بازدید