خلوص و معصومیت

خلوص با خوبی فرق دارد.خلوص،فراسوی خوب و بد است.

معنای خلوص ،همنشین معنای معصومیت است.گناهکار،معصوم نیست.او گناهکار است،قدیس هم معصوم نیست.زیراابه مقام فداست خویش مفتخر است.هردوی اینها دست به انتخاب زده اند: یکی گناه را برگزیده است و دیگری قداست را.

معصومیت و خلوص ،خصلتی کودکانه است:کودک فارغ از خوب و بد است او یک زندگی محاسبه نشده دارد.کودک شخصیتی ندارد.کسی که به اخلاص و بی آلایشی رسیده نیز فارغ از شخصیت است.

 

مسیحا برزگر/نیلوفر عشق

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید