سکوت

سکوت....سکوت....سکوت

بازهم سکوت......

نغمه ها سرد شدند ...

ترانه ها بیرنگ شدند.....

حرف دل، اینروزها....

تنها سکوت شده است ....

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 4 بازدید