قفل

وقتی تمام حرفها تکراری میشود

 وقتی گوشی برای شنیدن نیست

بهتر است یه قفل بزرگ برداری بر سردر دهان بزنی...

 

 

شباهنگ

١:١١

/ 0 نظر / 5 بازدید