بمان

 

هرچه میخواهی بکن

                                                                            اما نرو، با من بمان

سرنخ تمام شعرها و ترانه در دست توست

سنگ هم خواهی شوی

                                                             اما بمان

مستی و دیوانگی هایم از چشم توست

سرد هم خواهی  شوی  

                                                            اما بمان

این قلم حرفهای ناگفته بسیار دارد

سکوت هم خواهی کنی

                                                           اما بمان

بگذار درخلوت تنهاییم نام تو جوشش شعرم شود

هرچه میخواهی بکن

                                                          اما بمان

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 6 بازدید