مگرمیشود

مگر میشود لطفت را بخواهم و قهرت را نه

مگر میشود لبخندت را بخواهم و خشمت را نه

مگر میشود خاطره های تلخ و شیرینت را جدا کنم

مگر میشود به ایمان و باورم به تو پشت کنم

مگر میشود سروده هایم را آتش بزنم

وحضور معنا دارت را فراموش کنم

نه نمیشود تو هستی و تمامیت بودن من

تو هستی و آئینه تجلی من

تو هستی و همه بود و نبود من

تو هستی و آروزی من

تو هستی و........

 

 

شباهنگ

٠٠:٠٠

/ 0 نظر / 6 بازدید