درباب عشق-قسمت پنجم

بنام او

با تمامی آنچه گفتیم حال اینک به این نکته میرسیم که در زندگی دنیایی برای درک بهتر عشق الهی که همان بالاترین نوع عشق واقعی است میبایست از ابزارهای درک بهتر آن بهره بگیریم .داشتن دلی رقیق یکی از مهمترین اونهاست. خیلی از آدمها بدلایلی که مورد بحث نیست دارای قلبی سخت و سرد هستند ،اینها احساساها را دیرتر در خود جای میدهند و تحت تاثیر قرار میگیرند بنابراین در طول زمان بیشتری میتوانند ،از معجزه عشق لذت ببرند و افرادی هم هستند که دارای قلبی رقیق و نرم هستند اینها  در وجودشان مملو از حس و احساس  دوست داشتن هستند برای همین زودتر میتوانند عشق را درک کنند .قلبهای سخت باید بسمت نرمی و گرمی بیشتر حرکت کند و تا انجا که میتواند عشق بورزند و با عشقهای بسیاری آشنا شود .وتمرین دوست داشتن کنند تا هرچه بیشتر بستر پذیرش عشق در انها مهیا شود. رقیق القلبها هم  گاهی رقت قلبشون باعث سستی در احساس آنها میشود و در آن صورت هر احساسی را چه واقعی وچه کاذب در خود جای میدهند آنها هم باید با پرورش درست قلبشان ،آن را طوری تربیت کنند که بتواند احساس درست را تشخیص دهد و در را بروی آن باز کند.

داشتن حواسی هدایت شده که معطوف به تعالی وکسب عشق باشد میتواند از موقعیتهای پیش آمده بخوبی استفاده کند و این آماده سازی را هرچه بیشتر بوجود آورد.

به قلبهایمان فکرکنیم و ببینم جزو چه دسته ایست و نیاز به کدام تمرین و تربیت دارد .فرصت زیادی در اختیارمان نیست ازهرلحظه ان باید استفاده کنیم.

 

شباهنگ

12:02

/ 0 نظر / 4 بازدید