موعود...

بگذار لحظه های ما به گلستان بدل شود

بگذار حضور سبز تو برایم بهار شود

بگذار زمانه ما به عاشقی شهره شود

بگذار دل تو قبله بی چون چرا شود

بگذار....... 

موعود من بیا....... 

 

شباهنگ

 

/ 0 نظر / 4 بازدید