نیلوفر و مرداب

 

نیلوفر نمادبست پرمعنا .همه رهیافت مذهبی را می توان در این نماد خلاصه کرد .نیلوفر بیانگر استحاله ی انسان ازجسم به روح است ،زیرا نیلوفر در مرداب میشکفد.

وقتی به آب گل آلود و کثیف مرداب نگاه کنی، شگفت زده خواهی شدکه چگونه از چنین آب گل آلوده و بویناک ، چنان نیلوفری زیبا و خوشبو بیرون می آید .

نیلوفر زیباترین گل دنیاست.

زیباترین پدیده عالم در مرداب میروید و در گل و لای.....!!

به نظر میرسد که اصلا منطقی در این قضیه وجود ندارد .این جهش کوآنتمی است. جهش از گِل به نیلوفر.

اگر گِل میتواند به گُل نیلوفر تبدیل شود ، پس انسان هم میتواند خداگونه شود .

بنابراین ، انسان هم امکان جهش کوآنتمی را در اختیار دارد.

در خداگونه شدن انسان  نیز منطقی وجود ندارد .این است که هرگاه حلاجها و بوداها و مسیح ها سخن از ((اناالحق)) میزنند ، به آدم جاهل برمیخورد .

عوام معنای انا الحق را نمی فهمد زیرا این کلام منطقی نیست تا آنها از معنای آن سر در بیاورند.بنابراین دست به تیغ میبرند و زبان سرخ گوینده اسرار اناالحق را میبرند.

 نیلوفر ، از حیثی دیگر نیز اهمیت دارد :نیلوفر در آب زندگی میکند اما آب با آن تماسی ندارد.اگر باران ببارد ،برآن میریزد،اما نمی رسد.نیلوفر در آب است اما با آب نیست.نیلوفر از آب استعلا جسته است ،از آب فراتر رفته است.

سالک نیز باید شیوه زیستن را از نیلوفر بیاموزد :یعنی در دنیا زندگی کند اما مجذوب و مستغرق آن نگردد.....

شکوفا شو و چشمان گلبرگهایت را بروی خورشید باز کن.

در دنیا غرق نشو ،دنیا را در خود غرق کن.......

عشق هرگز نمیمیرد /مسیحا برزگر

/ 0 نظر / 19 بازدید