دست نوشته ....

یادم باشه

چیزهای محال همیشه هم محال نیستند قدرتی وجود داره که هرچیز محالی رو ممکن میکنه

یادم باشه

قدر چیزهایی که برام خیلی ارزشمنداست رو به خوبی بدونم......

یادم باشه

نوشتنهایم باعث فخر باشند نه خجالت......

یادم باشه

به هیچ چیز این دنیا دلنبندم ....چون زودگذرند و تنها چیزی که میمونه عشق است و عشق است و عشق......

شباهنگ

/ 0 نظر / 4 بازدید