ستاره

 

تورا میدیدم هرشب درصندقچه ات را باز میکنی و پنهانی در آن چیزهایی میگذاری

وقتی بعد از آن نگاهت میکردم چشمانت برقی داشتند و شور و شعفی

یک شب طاقت نیاوردم تو نبودی و من به صندوقچه ات سرک کشیدم

چقدر ستاره درخشان درآن انبار کردی ......

آسمانت آنقدر ستاره دارد که هرشب  یکی از آنهارا میچینی و در صندقچه میگذاری؟؟

آسمان من که یک ستاره  ندارد ،میشود یکی از ستاره هایت را به من قرض بدهی؟؟

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 4 بازدید