چون باد

از تکیه کردن بر تو

چیزی عایدم نمیشود

چون باد هر روزی بسمتی میروی

از اینهمه رنگ برنگ شدن

سخت خسته ام

به من بگو کجاست دنیای بی رنگی؟؟

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 5 بازدید