التیام

 

 

برای چه بسراغم می آیی؟؟ حرفهایم برایت آشناست؟؟

شاید هم به جستجوی دل خود می آیی...!!

اینهمه حرف برایت کسالت بار است میدانم تو برای تنها عشق می آیی..

اینجا حرف حرف عشق است ....شاید کمی غمبار اما در تلاش پرواز است ...

اینجا جایی برای نیایش است ...

شاید ستاره ها کم باشند اما نور اینجا کافیست ......

دردهایم را نوشتن نشاید، اما برای آرامش ،نوشتن، الزامیست .....

میدانم که با دل خود می آیی

سپاس که بودنت ، خود التیامی است ....

 

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 5 بازدید