بیا

به هرکویی رو کنم تا ببینم من تورا

پشت ابری یارمن یا من نمیبینم تورا

روز و شب راه تورا من چراغانی کرده ام

تا بیایی روز من را خود چراغانی کنی

 

شباهنگ

٠٠:۴٧

/ 0 نظر / 4 بازدید