اندرز

بندگان خدا !

کردار و گفتار خودرا بسنجید پیش از آنکه آن را بسنجند ،

و حساب نفس خویش را برسید پیش از آنکه به حسابتان برسند .

فرصت را غنیمت دانید پیش از آنکه مرگ گلویتان را بگیرد و نفس کشیدن نتوانید .

 

علی (ع)

خطبه ٩٠ نهج البلاغه  

/ 0 نظر / 4 بازدید