بارون.....

"اگه بارون بگیره تو میرسی !

از پس گریه های دلواپسی !

من و میدزی از این شب سیاه

من و میبری به مهمونی ماه

حسم با عطر تو تازه میشه

اسم من از تو پر آوازه میشه

اگه بارون نگیره دل میمیره

باغچه مون رنگ زمستون میگیره

جای تو خالی میمونه تا ابد

من می مونم و دقیقه های بد

دوباره گریه میشینه تو صدام

دوباره کهنه می شن ترانه هام

وقتی بارون میباره رو تن خیس کوچه های خیس

رو بخار پنجره یه حرف تازه بنویس

بنویس فاصله ها یه روز به آخر میرسن

بنویس هیچ کسی به اندازه ما عاشق نیس !"

 

یغما گلرویی

/ 0 نظر / 6 بازدید