چند کوتاه نوشت

1.

چه صبر از توانِ من

چه شوق از نگاهِ تو


آرزویی که رخ

نمی دهد..

2.

در نفس هایم

چیزی کم دارم

عطر آغوش تورا


3.

تو باشی و من

در دوست داشتن‌َت

هردقیقه

"یلدا " می شوم .


4.

تنم در می کند

از هزاران چشمی

که دهان باز کرده

ببیند تورا..


نیلوفرثانی/ 0 نظر / 398 بازدید