امشب...

امشب شب عزیزیست کا ش یادمان باشد برای هم دعایی بکنیم

امشب میخوام بازم تورو صدا کنم
تا میتونم پنجره ای رو به آسمون وا بکنم

امشب میخوام این دلمو بازم بدریا بزنم
برای عشق واقعی راهی کبریا بشم

شباهنگ

/ 0 نظر / 5 بازدید