شب و آهنگ شب

شب و آهنگ شب ،دلنوازی میکند

                   با دل تنگ من همنوازی میکند

                           از میان آسمان ،نورمهتاب نقره فام

                                                        با عکس روی ماه تو 

                                                                در میان سینه ام ،عشقبازی میکند

                                                     حرفها دارد این دلم لیک

                     در سکوت با شب همصدایی میکند

               بودنت جان تازه میبخشد مرا

یاد تو باغ دلم را دلگشایی میکند

 

شباهنگ

/ 0 نظر / 4 بازدید